Maaari kayong kumunsulta tungkol sa iba’t – ibang bagay sa wikang Tagalog !/タガログ語(ご)で相談(そうだん)できます!

只提供日語版本

情報サービス

提供各种借出服务